Kullanıcı Şartlar ve Koşullar

Herankirala Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Herankirala Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.herankirala.com (“Herankirala”) ile herankirala.com üyelik sistemleri (Herankirala altyapısı, Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ üzerinden herankirala.com’a üye olan kişi (“Üye”) arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Üye’nin herankirala.com üye girişini tamamlaması üzerine elektronik ortamda aktedilmiştir. Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılırlar.

Madde 1

Sözleşme’nin Konusu

Sözleşme, Üyeler’in herankirala.com portalı üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.

Madde 2

Sözleşme’nin Aktedilmesi

ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

GÜNLÜK KİRALIK VE ÜYE, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

HER AN KİRALIK VE ÜYE, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

Madde 3

Tanımlar

“ABD Doları”Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, ABD Doları’nın TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;

“Euro”Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Euro’nun TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;

“İş Günü”Türkiye Cumhuriyeti’nde bankaların açık olduğu her bir günü ifade eder;

“herankirala.com” www.herankirala.com’u ifade eder;

“Üye”herankirala.com üyelik sistemleri (herankirala.com altyapısı veya Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ kanalıyla), üzerinden Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca herankirala.com.com üye girişinin tamamlanması ve Sözleşme’nin akdedilmesi üzerine elektronik ortamda herankirala.com’a üye olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder;

“herankirala.com”Üyeler’in herankirala.com Hizmetleri’nden yararlandığı (alan adını da içeren) online Portal’ı ifade eder; herankirala.com, bu alan adını ileride değiştirebilir veya başka bir alan adına yönlendirebilir. Söz konusu değişiklik veya yönlendirme neticesinde yeni alan adı işbu tanım yerine geçer. Bu değişiklik ve yönlendirmeye Üye baştan muvafakat etmiştir.

“herankirala.com Hizmetleri” Üyeleri, herankirala.com üzerinde buluşturarak üyelerin kullandırma anlaşmalarını yapmak üzere bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyelerin özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek akdettikleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı uygulamaları ve bu Sözleşme’de herankirala.com tarafından sunulan tüm diğer hizmetleri ifade eder;

“İlan Sahibi”herankirala.com Ürün Listeme Kurallarına uygun Ürün’ü kullandırmak için herankirala.com’da listeleyerek Kullanan’a sunan Üye’yi ifade eder;

“Kullanan”herankirala.com’da herankirala.com Ürün Listeme Kurallarına uygun olarak listelenmiş Ürün’ü kullanmak amacıyla herankirala.com Hizmetleri’nden yararlanan Üye’yi ifade eder;

“herankirala.com Ürün Listeme Kuralları” Ek-3’te yer alan kuralları ifade eder;

“İşlem Detayları”Madde 4’te yer alan başlıkları içeren ve her işlem kapsamında Üye’nin bilgi ve onayına sunulan hususları ifade eder;

“Günlük Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün günlük kullanım bedelini ifade eder;

“Haftalık Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün haftalık kullanım bedelini ifade eder;

“Aylık Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün aylık kullanım bedelini ifade eder;

“Net Kullanma Ücreti”Ürün’ün günlük, haftalık veya aylık kullanım ücreti ile Ürün’ün kullanıldığı gün, hafta ve ay sayısı çarpıldığında bulunan toplam tutara Ek Misafir Ücreti ve Temizlik Ücreti’nin eklenmesiyle bulunan toplam meblağı ifade eder;

“Toplam Kullanma Ücreti”Net Kullanma Ücreti ile Kullanan’dan alınacak olan Hizmet Bedeli toplamını ifade eder;

“Hizmet Bedeli”herankirala.com’ın Kullandırma İşlemi kapsamında hak kazandığı ve Kullanan ve İlan Sahibi üzerinden hangi oranda alınacağı Ek-2’de belirlenen hizmet bedelini ifade eder;

“Temizlik Ücreti”İlan Sahibi tarafından saptanan ve Rezervasyon başına bir kere uygulanan ücreti ifade eder;

“Ek Misafir Ücreti”İlan Sahibi tarafından saptanan ve belirli bir sayıda kişiden fazla misafir kalınması durumunda uygulanan ücreti ifade eder;

“Kullandırma İşlemi”Kullanan ve İlan Sahibi arasında herankirala.com Hizmetleri vasıtasıyla listeleme işlemi ile başlayan ve bunu takip eden diğer hizmetler vasıtasıyla en nihayetinde kullandırma anlaşmasını hedefleyen her türlü işlemi ifade eder; herankirala.com kullandırma anlaşmasının yapılacağını hiçbir şekilde garanti veya taahhüt etmez;

“İlan”herankirala.com üzerinden İlan Sahibi’nin kullandırma işlemine arz için koyduğu herankirala.com Ürün Listeleme Kuralları’na uygun icaba davet niteliğindeki ilan işlemini ifade eder;

“İptal Şartları”herankirala.com tarafındanesnek, orta ve katıolarak çeşitlendirilen ve Kullandırma İşleminin (ve kullandırma anlaşmasının) iptalini düzenleyen hüküm ve koşulları ifade eder;

“Resmi Makam”Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

“Rezervasyon”herankirala.com’da yayınlanan İlan için kullandırma anlaşması yapmak isteyen Kullanan’ın verdiği icap niteliğindeki işlemi ifade eder;

“Rezervasyon Onayı”Rezervasyon’un İlan Sahibi tarafından onayını işaret eden kabul niteliğindeki işlemi ifade eder;

“Ürün”herankirala.com Ürün Listeleme Kuralları’na uygun olarak İlan edilmiş emlak ve emlak dışı ürünleri ifade eder.

Madde 3

Üyelik

Üyelik, herankirala.com altyapısı üzerinden herankirala.com’da yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

Üyeler’in reşit olmaları gerekir.

Üyeler herankirala.com altyapısı üzerinden herankirala.com’da yer alan üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı herankirala.com tarafından belirlenir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişi herankirala.com’a Üye olamaz. herankirala.com talep ettiği bilgi listesini genişletebilir. Üye’nin Üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

Üyeler, üyelik işlemleri kapsamında herankirala.com’a kişisel bilgi toplama prosedürünü onaylayarak aşağıdaki bilgileri temin etmekle yükümlüdürler:

Gerçek Kişiler için

(i) ad- soyad,

(ii) telefon numarası,

(iii) e-posta adresi,

(iv) fatura için adres,

(v) fatura için bağlı olunan vergi dairesi, vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası,

(vi) herankirala.com Hizmetleri kapsamında kullanılacak banka hesap bilgileri, IBAN *

(vii) herankirala.com Hizmetleri kapsamında kullanılacak kredi kartı bilgileri veya diğer ödeme bilgileri**

* İlan Sahibi tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

** Kullanan tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

Tüzel Kişiler için

(i) ticaret unvanı

(ii) ticaret sicil numarası

(iii) telefon numarası,

(iv) e-posta adresi

(v) fatura için adres,

(vi) fatura için bağlı olunan vergi dairesi, vergi numarası

(vii) herankirala.com Hizmetleri kapsamında kullanılacak banka hesap bilgileri, IBAN *

(viii) herankirala.com Hizmetleri kapsamında kullanılacak kredi kartı bilgileri veya diğer ödeme bilgileri**

* İlan Sahibi tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

** Kullanan tarafından isteğe bağlı doldurulan bilgidir.

herankirala.com söz konusu bilgileri sektörde yer alan üst düzey güvenli bilgi saklama sistemlerini kullanarak saklar ve sadece Kullanım Hizmetleri kapsamında paylaşılması gereken kişiler ile paylaşabilir. herankirala.com bu bilgilerin işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılması ve güvenli bir şekilde saklanmasından sorumludur.

herankirala.com, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlarla paylaşabilir. İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

herankirala.com, Üyeler’in herankirala.com Hizmetleri kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve herankirala.com Hizmetleri’nden yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumlarının herankirala.com tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek herankirala.com ile gizlilik sözleşmesi imzalamış Şirketlere gönderebilir); değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde herankirala.com’dan ilan edebilir.

herankirala.com, siteler arası pazarlama, kampanya, karşılıklı indirim ve sponsorluk anlaşmaları, barter ve buna benzer işbirliği anlaşmaları kapsamında Üyeler’ine çeşitli fırsat haberlei gönderebilmesi için Üye’nin önceden onayını alması gerekir. Üye onay verdikten sonra fikrini değiştirerek bu elektronik iletileri almayı reddetmek istemesi halinde herankirala.com ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. herankirala.com ret talebinin kendisine ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Üyeler, herankirala.com Hizmetleri’ni alırken bir rumuz (nick name) kullanırlar. Söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez. Üyeler, herankirala.com Hizmetleri’ni alırken birbirlerine rumuzları ile ve genel ahlak ve iyiniyet kurallarına göre hitap ederler.

Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Üye herankirala.com’a üyelikten çıkmak istediğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir. Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi, Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir; aksi halde söz konusu üyelikten çıkış işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleşir. Üyelikten çıkış önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ni ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile Sözleşme sona erse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler, vs.) baki kalır.

Üye, işlem özelinde ya Kullanan ya da İlan Sahibi statüsünde olur.

Madde 4

Kullandırma İşlemi ve İşleyişi

Kullandırma Hizmetleri kapsamındaki Kullandırma İşlemi süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

(a) İLAN

İlan vermek isteyen İlan Sahibi ÜCRETSİZ İLAN VER butonuna tıklar ve üye girişini yapar.

Üye girişi herankirala.com hesabı veya Facebook hesabı ile yapılır.

İlan Sahibi, İlan verme sayfasında Ürün ile ilgili adres, açıklama ve diğer detayları, en az 10 (on) adet fotoğrafı, Rezervasyona müsait günleri, fiyatlandırma ve kullandırmaya ilişkin bilgileri girer.

İlan sahibi, ücretleri Türk Lirası (TL) veya sitede sunulan döviz cinsinden girebilir.

Ücretlere her türlü yasal vergi ve harçlar dahildir.

KAYDET VE YAYINLA tuşuna bastıktan sonra İlan herankirala.com editörlerinin onayına sunulur. Editörler İlan’ın herankirala.com Ürün Listeleme kurallarına uygunluğunu ve herankirala.com’da yayınlanabilecek kriterlere sahip olup olmadığını kontrol edip ygun gördükleri İlanları onaylarlar ve bu onayın akabinde İlan aktif hale gelir.

İlan’ın aktif hale gelmesi ile herankirala.com rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihine göre otomatik olarak Hizmet Bedeli’ni de içeren Toplam Kullanma Ücretini İlan’da görünür hale getirir.

(b) İLAN ARAMA VE REZERVASYON

Kullanan herankirala.com’da arama motoru kullanarak ihtiyacı olduğu Ürün’ü arar.

Kullanan isterse değişik kriterler girerek arama sonuçlarını daraltabilir.

Kullanan beğendiği bir Ürün’ü bulunca Rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihlerini ve Ürün’ü kullanacak olan kişi sayısını belirterek ŞİMDİ KİRALA butonuna basar.

Eğer Kullanan herankirala.com’a Üye girişi yapmamış ise, Üye girişini herankirala.com altyapısı veya Facebook üzerinden yapar.

Giriş yapıldıktan sonra Rezervasyon Teyidi sayfasında, Rezervasyon bilgilerini Kullanan kontrol eder ve ödeme bilgilerini girer.

Rezervasyon Sırasında Net Kullanma Ücreti’ni Rezervasyon başlangıcında İlan Sahibi’ne ödemeyi kabul eder.

Tüm ödemeler Türk Lirası (TL) cinsinden yapılır. Döviz cinsinden sunulan ilanlarda da döviz kuru ilan tarihindeki TCMB satış kurunun TL karşılığı cinsinden yapılır.

Ödeme yapıldıktan sonra Kullanan, İlan Sahibi’ne bir Rezervasyon talebi (icap) yapmış olur.

(c) İLAN YÖNETİMİ

İlanında değişiklik yapmak isteyen İlan Sahibi, İlan bölümünden gerekli değişiklikleri yapabilir.

Rezervasyon’u yapılmış İlan’daki değişiklikler yapılmış Rezervasyonu bağlamaz. Rezervasyon Onay’ı verilmemiş ise İlan Sahibi bu durumda ilgili Rezervasyonu reddederek değişiklik yapabilir. Rezervasyon Onay’ı verilmiş ise bu Rezervasyon ile ilgili değişiklik yapılamaz. İlan Sahibi için zorunlu olan hallerde Duvar sayfalarından “ Rezervasyonlar” bölümünden Rezervasyon işlemini iptal edebilir; ancak böyle bir durumda iptal gerçekleştikten sonra İlan Sahibi Kullanan için kalacak başka bir yer bulabilirse, durumu herankirala.com’a bildirmelidir.

(d) ONAY-RET USULLERİ

İlan Sahibi yeni bir Rezervasyon talebi aldığında derhal e-posta ile bilgilendirilir.

İlan Sahibi, “İlanlarım” altında “Rezervasyonları Listele” bölümünde Rezervasyon taleplerini görüntüleyebilir.

İlan Sahibi, Rezervasyon talebini, Kullanan tarafından yapıldıktan 24 saat içinde değerlendirmelidir. Rezervasyon başlangıç tarihine 24 saatten az kalan durumlarda, İlan Sahibi değerlendirmesini rezervasyon başlangıç saatine kadar yapmalıdır.

Rezervasyon talebini inceledikten sonra İlan Sahibi kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Süresi içinde kabul etmeme veya sessiz kalma reddetme anlamına gelir.

KABUL

İlan Sahibi Rezervasyon talebini kabul ederse bu işlemi herankirala.com üzerinden üye girişi yapıp ONAYLA butonuna basarak gerçekleştirir. Bu durumda Kullanan ve İlan Sahibi arasında kullandırma anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur.

herankirala.com, Rezervasyon talebinin kabul edildiği bilgisini ve İlan Sahibi’nin iletişim bilgilerini Kullanan’a, Kullanan’ın iletişim bilgilerini ise İlan Sahibi’ne vakit geçirmeksizin e-posta yoluyla ulaştırır.

Bu aşamada herankirala.com Hizmet Bedeli’ne hak kazanır.

RET

İlan Sahibi Rezervasyon talebini reddederse bu işlemi herankirala.com üzerinden REDDET butonuna basarak gerçekleştirir. Bu durumda Kullanan ve İlan Sahibi arasında kullandırma anlaşması konusunda mutabakat sağlanamamış olur.

Reddetme durumunda Rezervasyon talebinin kabul edilmediği vakit geçirmeksizin Kullanan’a bildirilir ve Kullanan’ın ödediği ücret iade edilir. Bu bilgi verme e-posta yoluyla ve herankirala.com’da mesajlarım bölümünden görülebilecek şekilde Kullanan’a iletilir.

Bu aşamada Rezervasyon, “ret” durumuna düşer. Aynı tarihlere yeni bir Rezervasyon alabilmek üzere serbest kalır.

(e) BİR ARAYA GELME

Kabul’den sonra İlan Sahibi ve Kullanan’ın Kullandırma İşlemi kapsamında paylaşıma izin verdikleri şahsi bilgileri, e-posta adresleri, birbirleriyle herankirala.com tarafından paylaştırılır.

Kullanan ve Kulandıran kendi belirleyecekleri usullerle bir araya gelirler ve İlan’da yer alan bilgilerin detayı şeklinde kullanma, Ürün’ün teslimi ve iade detayları konusunda mutabakata varırlar. Mutabakatlarını yazılı bir anlaşma ile hüküm altında almak istemeleri halinde insiyatif tamamen kendilerine ait olacaktır. Dilerseler aralarında hüküm ve şartlarını belirledikleri kullandırma sözleşmesini yazılı olarak gerçekleştireceklerdir.

Söz konusu bilgiler İlan Sahibi tarafından herankirala.com sistemine sadece bilgi amaçlı olarak gönderilir.

herankirala.com için Hizmet Bedeli’ne hak kazanılması kapsamında Rezervasyon Onay işlemi dikkate alınır. Rezervasyon tarihleri, Toplam Kullandırma Ücreti ile ilgili haricen yapılan ve süreleri uzatarak herankirala.com’ın Hizmet Bedeli almasını engelleyen anlaşmalar herankirala.com’ın Rezervasyon Onay işlemine bağlı Hizmet Bedeli talebine halel getirmez. Rezervasyon Onay işleminden fazla süreli kullandırma halinde herankirala.com’ın ilave Hizmet Bedeli talep etme hakkı doğar.

(f) BİLGİ ALMA

Kullanan ve İlan Sahibi, Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak herankirala.com üzerinden yazışabilirler.

Bu yazışmalar herankirala.com tarafından da incelenebilir.

Kullanan ve İlan Sahibi birbirlerine soru sorabilirler.

Kullanan ve İlan Sahibi’nin birbirleri ile iletişimi herankirala.com üzerinden gerçekleştirilir.

Kullanan ve İlan Sahibi söz konusu iletişimin Kullandırma İşleminin tarafların isteklerine karşılık gelmesi ve Kullandırma İşleminin değerlemesi ve puanlaması için herankirala.com sistemi üzerinden yapılmanın öneminin bilincindedirler.

(g) ÜRÜNÜN KONTROLÜ

Kullanan ve İlan Sahibi arasında mutabakata varılan teslim akabinde İlan Sahibi Ürün’ün veya Ürün’ün kullanılmasına olanak tanıyan araçların teslim edildiğini ve teslim saatini bilgi amaçlı olarak herankirala.com’a bildirir.

Rezervasyon başlangıç saati İlan Sahibi’nin ilanda belirttiği saattir.. Bu saate kadar Ürün’ün teslimatı yapılır.

Ürün’ün teslimi en geç Rezervasyon başlangıç tarihinde kadar yapılır.

Kullanan, Ürün’ün İlan’da yer alan koşullara uygun olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

İlan’da yer alan koşullara uygunluk mevcut değilse Kullanan Şikayet edebilir.

Ürün teslimi yapılmamışsa veya zamanında yapılmamışsa Kullanan Şikayet edebilir.

Tüm şikayetler mümkün olduğu kadar kullanım süreci başlamadan veya başladığı andan itibaren en geç yirmi dört saat içinde yapılmalıdır.

Şikayet, süresinde yapılmazsa ürünle ilgili Şikayet bulunmadığı anlamına gelir.

ŞİKAYET YOKSA

Şikayet yoksa Ürün kabul edilmiş olur.

Net Kullandırma Ücreti herankirala.comtarafından İlan Sahibi’ne Ürün’ün Kullanan’a tesliminin başlangıcından itibaren 24 saat içinde Kullanan’dan herhangi bir Şikayet gelmediyse en geç bu sürenin bitimini takip eden günde ödenmelidir.

ŞİKAYET VARSA

Şikayet konusunun çözümü için herankirala.com çağrı yaparak sıkıntıyı giderme konusunda Kullanan ve İlan Sahibi’ni anlaşmaya davet eder.

Kullanan ve İlan Sahibi’nin Şikayet’in yapılmasını takiben anlaşması halinde sorun çözülmüş olur ve bu anlaşmanın gereklerini yerine getirirler. Anlaşma halinde Kullanan ve İlan Sahibi herankirala.com üzerinden İletişim bölümünden herankirala.com ile söz konusu 24 saat içinde temasa geçmelidirler.

Uzlaşma halinde Kullandırma İşlemi usulleri aynen uygulanmaya devam eder.

Söz konusu süre içinde UZLAŞMA sağlanamazsa ise Kullandırma İşlemi iptal olur.

İptal durumunda Net Kullandırma Ücreti Kullanan tarafından İlan Sahibi’ne iade edilmez.

Sıkıntı giderilemediği takdirde Kullandırma İşlemi iptal edilir. Bu durumda herankirala.com Hizmet Bedeli’ni iade edip etmemek hususunda serbesttir.

(h) KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ

Rezervasyon süresi sonunda Ürün temiz ve yeniden kullanıma hazır şekilde ve teslim alındığı şekilde iade edilir.

Kullanımdan kaynaklanan olağan sonuçlar için bir talepte bulunulmaz.

Kullanan ve İlan Sahibi arasında mutabakata varılan şekilde, Ürün’ün ve/veya Ürün’ün kullanılmasına olanak tanıyan araçların iadesi, bunların İlan Sahibi’ne teslimi ile gerçekleşir.

İlan Sahibi iade edilen ürünün hasara uğrayıp uğramadığını kontrol etmekle yükümlüdür. herankirala.com’ın bu tür bir hasardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

HASAR YOKSA

Hasar yoksa Ürün’ün usüle uygun iadesi kabul edilmiş olur.

HASAR VARSA

Hasar konusunun çözümü İlan Sahibi ve Kullanan arasında gerçekleşir. Hasar konusunun çözümü ile ilgili herankirala.com’ın hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu durumda Hizmet Bedeli iade edilmez.

(i) FATURA DÜZENLENMESİ

herankirala.com, www.herankirala.com portalı üzerinden Üyeler arasında gerçekleşen ürün teslimleri üzerinden hakediş tutarı olan Hizmet Bedelleri için Üyeler’ine (Kullanan’ahizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür. Net Kullanım Ücreti Kullanan ve İlan Sahibi arasındaki Kullandırma Sözleşmesi kapsamında İlan Sahibi’nce tahsil edildiği için işbu ücret hakkında fatura kesiminden herankirala.com sorumlu olmayacaktır.

Düzenlenen Hizmet Bedellerine ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Kullanan’ın talebi üzerine herankirala.com’ın merkez adresindeki işyerinde saklanır. Kullanan tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, herankirala.com tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Kullanan tarafından ödenmek koşuluyla Kullanan’ın adresine gönderilebilir. Ayrıca Hizmet Bedellerine ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Kullanan’ın onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Kullanan’ın e-mail adresine iletilebilir.

herankirala.com, Üyeler’in, www.herankirala.com üzerinden gerçekleştirdikleri Ürün teslimlerine ait faturaların düzenlenmesi, gönderilmesi, teslim alınması, bu hususlarda aracılık edilmesi konularında hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi Üyeler’e aittir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, döviz cinsinden düzenlenecek faturalarda döviz miktarının TL karşılığının TCMB döviz alış kuru esas alınarak yazılması durumunda, muhatabın ödeyeceği miktar işbu Sözleşme ile tarafların kararlaştırmış oldukları üzere döviz miktarının işlem tarihindeki TCMB döviz satış kurunun TL karşılığında yapılacaktır.

Madde 5

Rezervasyon İptal Koşulları

Rezervasyon İptal Koşulları Sözleşme’ye Ek-1’de belirtilmiştir.

Madde 6

herankirala.com ve Üyeler’in Hak ve Yükümlülükleri

Üye, herankirala.com Hizmetleri kapsamında yapacağı her hal ve harekette ve diğer Üyeler ile gerçekleştireceği herankirala.com Hizmetleri ve Kullandırma İşlemi dahilinde tüm iş ve işlemlerinde işbu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

Üye, herankirala.com’a Sözleşme kapsamında verdiği tüm bilgilerin doğru, gerçek ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üye, güncelliğini yitirmiş bilgileri zamanında güncellemekle yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin doğru, gerçek veya güncel olmaması olması sebebiyle Üye, herankirala.com’ın zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

Üyeler birbirlerine karşı verdikleri bilgi, beyan ve taahhütlerden tamamen kendileri sorumludurlar. herankirala.com söz konusu bilgi, beyan ve taahhütlerin doğruluğunu, gerçekliğini veya güncel olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bunlarda mevcut olan aykırılıklardan herankirala.com hiçbir şekilde mesul tutulamaz. Kullanan’ın Rezervasyon sırasında vermiş olduğu T.C. Kimlik numarasının doğruluğunu ve rezervasyon yaptıran kişinin Kullanan olduğunu İlan Sahibi kullandırmadan önce kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanan’ın T.C. Kimlik numarasının kontrolü ve Rezervasyon sırasında verdiği kimlik bilgilerinin doğruluğunu ve Ürün’ün rezervasyon yapılırken kimliği tanımlanan kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığını denetlemekten herankirala.com sorumlu tutulamaz.

herankirala.com Hizmetleri kullanılarak başlatılan Kullandırma İşlemi Kullanan ve İlan Sahibi arasında herankirala.com sisteminin arkasından dolaşılarak ve herankirala.com’ın Hizmet Bedeli alması engellenerek yürütülemez. Üyeler, buna aykırılık halinde (tamamlanmasa dahi) herankirala.com’ın söz konusu Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve bunu ödemekle yükümlü olacağını baştan kabul ederler.

Üye, Kullanan sıfatıyla hareket ettiğinde Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak İlan Sahibi lehine vermiş olduğu taahhütlerin kendisine karşı İlan Sahibi tarafından ileri sürülebileceğini kabul eder. Bu hüküm hiçbir şekilde Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile kurulacak kullandırma anlaşmasına herankirala.com’ın taraf olduğu anlamına gelmez. Bu hüküm hiçbir şekilde herankirala.com’ı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında Kullandırma İşleminin tedariki bakımından İlan Sahibi, kiralayan, imalatçı-üretici, satıcı, bayi, ithalatçı, vb. konumuna sokmamaktadır. herankirala.com, İlan Sahibi ve Kullananı bir araya getiren bir platform olarak hizmet vermektedir.

Üye, İlan Sahibi sıfatıyla hareket ettiğinde Kullandırma İşlemi ile ilgili olarak Kullanan lehine vermiş olduğu taahhütlerin kendisine karşı Kullanan tarafından ileri sürülebileceğini kabul eder. Bu hüküm hiçbir şekilde Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile kurulacak kullandırma anlaşmasına herankirala.com’ın taraf olduğu anlamına gelmez. Bu hüküm hiçbir şekilde herankirala.com’ı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Kullandırma İşleminin tedariki bakımından İlan Sahibi, kiralayan, imalatçı-üretici, satıcı, bayi, ithalatçı, vb. konumuna sokmamaktadır. herankirala.com İlan Sahibi ve Kullananı bir araya getiren bir platform olarak hizmet vermektedir.

Kullanan ve İlan Sahibi, kullandırma anlaşması veya haricen imzalayabilecekleri anlaşma ile ilgili olarak birbirlerine karşı yükümlendikleri edimler sebebiyle herankirala.com’ı sorumlu tutamazlar. herankirala.com, söz konusu kullandırma anlaşmasının veya haricen imzalayacakları hiçbir anlaşmanın tarafı değildir. Bu anlaşmalar kapsamında Kullanan ve İlan Sahibi’ne karşı herhangi bir yükümlülükten sorumlu değildir. Emlak niteliğindeki Ürünler ile ilgili kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı 6098 Sayılı Borçlar Kanunu anlamında kira sözleşmesi kapsamında telakki edilmeyip otel sözleşmesi olarak hükümlerini doğuracaktır. Kullanma şartlarına aykırı şekilde iade edilmeyen emlak niteliğindeki Ürünler hakkında haksız işgal ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili suç teşkil eden hükümlerine aykırılık hali mevcut olacaktır. Emlak haricindeki Ürünler hakkında ise 818 Sayılı Borçlar KanFunu ve 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Kullandırma İşlemi kapsamında Ürün’ün İlan’da belirtilen niteliklere, hukuka ve mevzuata uygun olup olmadığını Üye denetlemekle yükümlüdür. herankirala.com bu kapsamda herhangi bir taahhüt ve garanti vermemektedir.

Kullanan ve İlan Sahibi arasında Rezervasyon Onay işlemi ile beraber kullandırma anlaşması konusunda mutabakat sağlanmış olur. Kullanan ve İlan Sahibi’nin mutabakatlarını yazılı bir anlaşma ile hüküm altına almak istemeleri halinde inisiyatif tamamen kendilerine ait olmak üzere bu anlaşmayı ayrıca yapmaları gerekir.

Kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında Kullanan ve İlan Sahibi’nin birbirlerine verdikleri zararlardan herankirala.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. herankirala.com bu anlamda istihdam eden ve/veya ifa yardımcısı veya benzeri kusursuz sorumluluk esaslarının öznesi olarak telakki edilemez.

Kullanan ve İlan Sahibi, işbu kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı yapılıp yapılmayacağı (yazılı ilave şarttlar düzenlenip düzenlenmeyeceği) konusunda tam bir irade serbestisine sahiptirler. İlave şartlar ve benzerleri herankirala.com’ın işbu Sözleşme kapsamında Hizmet Bedeli almasını engelleyecek veya bunun arkasından dolanacak şekilde olamaz. Bu hal işbu Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve herankirala.com’a bu işlemlerle ilgili de Hizmet Bedelini talep etme hakkı doğurur.

Kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında herankirala.com hiçbir hal ve surette Kullanma İşlemi’nin olacağına veya bunun taraflarının yükümlülüklerine dair tekeffül, teminat veya ifa garantisi vermemektedir.

herankirala.com, üyeler arasında doğabilecek ihtilaflarda hakem veya hakem bilirkişi sıfatıyla hareket etmemekte, iyiniyet ölçüsünde Üyeleri bir araya getirerek sıkıntılarını çözmede arabulucu olarak faaliyet göstermektedir. herankirala.com, söz konusu faaliyeti göstermekten dilerse imtina edebilir. herankirala.com ihtilafın tarafı olarak gösterilemez.

Üyeler herankirala.com Hizmetleri ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında Üye’nin hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler’in herankirala.com nezdindeki işlem ve münasebetleri konusunda yaptığı bilgi, beyan ve değerlendirmeler sebebiyle herankirala.com mesul tutulamaz. herankirala.com bu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri inceleyerek mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin kullanılmasının giderilmesi konusunda elinden gelen tüm gayreti sarfeder. herankirala.com’ın işbu iyiniyetli hareket etme beyanı Üye’ye işbu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri engellemediği ve/veya kaldırmadığı için herankirala.com’tan tazminat talep etme imkanı vermez. Beyan ve değerlendirmelerde mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin bulunması halinde bu beyan ve değerlendirmeleri yapan kişiler bundan mesul olur. herankirala.com’a, Üyeler’in hukuka aykırı işlemleri sebebiyle hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Üyeler, herankirala.com’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgileri gereği gibi saklamakla yükümlüdürler. Üyeler, bu şifre, parola, üyelik kodlarını herankirala.com çalışanları dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Üye, herankirala.com’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrendiği anda derhal gecikmeksizin herankirala.com’a haber verir. herankirala.com haberi aldığı anda Üye’nin üyeliğini askıya alarak kendisinden gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Bu esnada gerçekleşen zararlardan herankirala.com sorumlu tutulamaz.

herankirala.com, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır. Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen herankirala.com güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. Kişilerce aşılması ve fakat herankirala.com’ın doğrudan ağır kusuru veya kastının olmadığı hallerde herankirala.com’ın sorumluluğu doğmayacaktır.

Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini herankirala.com’ın onayı olmadan devredemezler. herankirala.com Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

herankirala.com Hizmetleri kapsamında Kullandırma İşlemi yapmak amacıyla hareket eden Üyeler, her türlü işlemlerinden şahsen sorumlu olurlar. İlanlar’da bahsi geçen konular, fotoğraflar, videolar ve beyanlar konusunda İlan Sahibi Üye, söz konusu konu, fotoğraf, video ve beyanı yapma konusunda geçerli bir hakka sahiptir ve bu anlamda kimsenin mevzuattan kaynaklanan bir hakkına zarar vermeme yükümlülüğü altındadır. Söz konusu konu, fotoğraf, video ve beyandan sorumlu İlan Sahibi Üye’nin fiilleri sebebiyle herankirala.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Eğer mevcut ise herankirala.com’ın zararı eksiksiz olarak bu Üye tarafından karşılanır. herankirala.com’ın işbu Sözleşme kapsamında faaliyeti İlan Veren ve Kullananlar’a Kullandırma İşlemleri ile ilgili mecra yaratmak ve 5651 Sayılı İn­ter­net Or­tamın­da Ya­pı­lan Yayın­la­rın Dü­zen­len­me­si ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İş­le­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkın­da Ka­nun kapsamında yer sağlamaktır. Bu sebeple herankirala.com işbu Sözleşme kapsamında Üyeler tarafından herankirala.com’da paylaşılan hiçbir içeriği denetleme yükümlülüğü altında değildir.

Üye(ler), herankirala.com Hizmetleri kapsamında yapılan tüm Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca doğacak her türlü vergi, resim ve harçların beyan ve ödemelerinden kendisi sorumludur. herankirala.com söz konusu işlem, anlaşma ve/veya mutabakatın tarafı değildir ve bu Sözleşme’nin aktedilmesi onu taraf yapmaz. Söz konusu vergi, resim, harçlar sebebiyle herhangi bir Resmi Makam tarafından herankirala.com’tan bir talepte bulunulması halinde söz konusu ödeme ilgili Üye tarafından yapılacaktır. herankirala.com bu kapsamda avukatlık ve yargılama ücretleri dahil tüm zarar taleplerinin karşılanmasını Üye’den isteyebilir.

Üye, Ürün’ü Rezervasyon zamanlarında kullandırmak için tüm gereklilikleri yerine getirecektir. Ürün’ün bu zamanlarda kullandırmaya elverişli tutulmasından İlan Sahibi sorumludur.

Ürünler İlan Sahibi tarafından temiz, bakımlı ve İlan’da yer alan şartlara uygun ve kendisinden mutad bir şekilde ve kullanım amaçları doğrutusunda beklenen faydayı verecek asgari özelliklere uygun tutulmalı ve bu özelliklerle İlan’a çıkarılmalıdır. Ürün’de yer alan eksiklikler, aksaklıklar ve ayıplar İlan’da hakkaniyete uygun bir şekilde ve gerçeği yansıtan ifadelerle açıklanmalıdır. Ürün’de yer alan eksiklikler, aksaklıklar ve ayıplar sebebiyle Kullanan’ın herhangi bir zarara uğraması halinde bu zarardan herankirala.com kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

Kullanan, Ürün’ü hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi korumalı ve gelebilecek tüm tehlikelerden uzak tutmalıdır.

Ürün’ün kullanımı için Kullanan’ın kontrolüne bırakıldığı sırada hukuka ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde, temiz, dikkatli ve özenli şekilde ve anlaşma ve mutabakata uygun bir tarzda kendi malı gibi kullanılmaması ve/veya gelebilecek tehlikelerden uzak tutulmaması halinde Kullanan, İlan Sahibi’ne karşı kusuru oranında sorumlu olacak, herankirala.com kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

Ürün, esas olarak sadece Kullanan tarafından kullanılacaktır. İlanda Kullanan haricinde ve Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunmadığı taktirde Ürün Kullanan’dan başkasına kullandırılamaz. İzin verilen kişilerin bulunması halinde dahi bu kullandırmalar Kullananan tarafından bedel karşılığında üçüncü kişilere tahsis edilemez. Kullanan’ın izin verdiği kişilerin de kullandırılabileceğine dair bir şart bulunması halinde söz konusu izin verilen kişilerin bu Sözleşmede yer alan hükümlere aykırı hareketleri doğrudan Kullanan’ın aykırılığı olarak telakki edilir. Kullanan Ürün’ü başkalarına kullandırarak ticari veya benzeri kazanç sağlayamaz.

Üye, Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı kapsamında hizmet aldığı tüm ifa yardımcıları ve müstahdemlerinin veya hizmet aldığı diğer üçüncü kişilerin ücret, hak ve alacaklarından kendisi sorumludur.

herankirala.com, aykırılık durumlarının giderilmesi konusunda Üyelere uyarılarda bulunabilir ve uyarıların dikkate alınmaması halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir.

herankirala.com, bu Sözleşme hükümlerine aykırılık halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu kararın verilmesi herankirala.com’ın ihtiyarındadır. Mevzuattan kaynaklanan tüm tazminat ve sair haklar saklıdır.

İşbu Sözleşme’ye aykırılık durumunda üyeliği askıya alınan veya iptal edilen üyenin üyeliğinin tekrardan aktif hale getirip getirilmeyeceğine herankirala.com karar verir.

Üyeliğin askıya alınması veya iptali durumlarında başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir, aksi halde söz konusu üyelikten çıkış işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleşir. herankirala.com bu usulün aksinin uygulanmasına da karar verebilir. Üyelikten çıkış önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ni ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ve Sözleşme sona erse de nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler, vs.) yürürlükte kalmaya devam eder.

herankirala.com.com içerikleri herankirala.com’ın fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır. Bu hak herankirala.com’da yayımlanan tüm İlanlar’a da şamildir. Üyeler herankirala.com’da yayımlanan her hangi bir İlan’ın kapsamında başka web sitelerine yönlendirme ve bunun gibi trafik aktarımlarını herankirala.com’ın müsaadesi olmaksızın yapamazlar. Üyeler, Ürünler’le ilgili ilanlarını başka web sitelerinde yayımlayabilirler.

İşbu Sözleşme kapsamında herankirala.com için yazılan sorumsuzluk kayıtları herankirala.com çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

herankirala.com, Hizmet Bedeli’ne İlan Sahibi’nin Rezervasyon talebini kabul ettiği ve bu hususu herankirala.com üzerinden ONAYLA butonuna basarak gerçekleştirdiği durumda, Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatının imzalanıp imzalanmayacağı ve/veya bunların iptalinden bağımsız olarak hak kazanır. herankirala.com, Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatının iptali durumlarında Hizmet Bedeli’ni iade etmekle yükümlü değildir. herankirala.com, iyi müşteri ilişkileri kapsamında söz konusu durumlarda Hizmet Bedeli’nin iade edilip edilmeyeceğine kendisi karar verir. Üye, söz konusu herankirala.com’ın Hizmet Bedeli’ne ONAYLA butonuna basıldığı anda hak kazanıldığını kabul ve beyan eder.

Üye, Net Kullanma Ücreti’nin işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda bu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlara bağlı olarak şartlar gerçekleştiğinde hak sahibine teslim edilebileceğine baştan muvafakat eder. Rezervasyon işlemleri herankirala.com’ı Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatının tarafı yapmadığı gibi, birbirlerinin vekili veya yasal temsilcisi yapmaz. Bu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm ve bu Sözleşme uyarınca Taraflarca yapılan hiçbir eylem, Taraflar arasında bir ortaklık, birlik, ortak girişim teşkil etmez veya teşkil etmiş sayılmaz. herankirala.com, kullandırma hizmeti vermemekte olup kullandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir iradeye sahip değildir.

Üye, Kullandırma İşlemi (Kullandırma İşlemleri, kullanma anlaşması ve/veya mutabakatı dahil) dahilinde Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Hakkında Karar ve İlgili Kararlar, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Kanun, MASAK mevzuatı ve uygulama yönetmelikleri, tebliğleri ve kararlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata (bunlarda ileride yapılacak değişliklikler dahil) uygun şekilde hareket edeceğini herankirala.com’a taahhüt etmektedir.

Üye, Net Kullanma Ücreti’nin ödemesi veya iadesi esnasında bankalarca uygulanacak kesintilerin ve diğer masrafların herankirala.com’tan tahsil edilemeyeceğini bu ödemelerin kendilerinden kesileceğini kabul, beyan ve tahhüt ederler.

herankirala.com, herankirala.com’u dilediği zaman inaktif hale getirebilir. Bu durumda başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir. herankirala.com’un inaktif hale gelmesi durumunda o zaman kadar ilgili Kullandırma İşlemi ile ilgili Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri ve bunlara bağlı Sözleşme’den kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler ile Sözleşme sona erse de nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümler (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs) baki kalır. herankirala.com’un inaktif hale getirilmesi halinde Üyeler herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Bu halde herankirala.com kendi muhafazasında bulunan bedelleri sahiplerine iade edecek veya ihtilaflı işlemlerin mevcudiyeti halinde ise tevdi mahalli tayin ettirerek söz konusu bedelleri tevdi mahali kanalıyla saklanmasını sağlayacaktır. Resmi Makam kararıyla herankirala.com’un inaktif hale getirilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer ve herankirala.com kendi muhafazasında bulunan bedelleri sahiplerine iade eder veya ihtilaflı işlemlerin mevcudiyeti halinde ise tevdi mahalli tayin ettirerek söz konusu bedelleri tevdi mahali kanalıyla saklanmasını sağlar.

herankirala.com, herankirala.com’a olan trafiği dilediği başka bir siteye aktarabilir.

herankirala.com, herankirala.com’da dilediği değişiklikleri yapabilir.

herankirala.com, (qq) ve (vv) maddelerinde yer alan değerlendirme süreçleri konusunda gerekli gördüğü Üyelerin üyeliklerini askıya alabilir veya iptal edebilir. Üye’nin bu durumda bir tazminat hakkı bulunmayacaktır.

İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Üye ve herankirala.com’un onayı ile gerçekleşir. herankirala.com değişiklik yapılması halinde bu değişikliği herankirala.com sitesinden duyurur. Kural olarak değişiklik Üye’nin onayı ile Üye açısından geçerli olur. Üye’nin söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde herankirala.com Sözleşme’yi feshedebilir.

Değişiklik talepleri herankirala.com üzerinden çeşitli elektronik yöntemlerle yapılır ve değişiklik talebini Üye’nin uygun bulmaması halinde Üye’nin Üyeliği askıya alınabilir veya iptal edilir. Bu durumda herankirala.com’dan Üye herhangi bir tazminat ve sair talepte bulunamaz.

Değişiklikler onay ile beraber derhal yürürlüğe girer; fakat değişiklik, Rezervasyon Onayı yapılmış bir Kullandırma İşlemi’ne doğrudan etki edecekse (ve mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne ilişkin bir değişiklik değil ise) söz konusu değişiklik Üye onaylasa dahi Rezervasyon Onayı yapılmış bir Kullandırma İşlemi’ne uygulanmaz.

Mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm değişiklikler Üye’nin onayı ile Üye açısından derhal uygulama alanı bulur. herankirala.com, mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm gerekli düzeltmeleri Üye onaylamasa dahi güvenlik tedbiri mahiyetinde alabilme hakkına sahiptir.

herankirala.com, işbu Sözleşme ve herankirala.com Hizmetleri kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak sigorta poliçesi aktederek 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası ve/veya benzeri sigortalar yaptırabilir veya Üye’leri yararına sigorta satın alabilir ye herankirala.com’ın alabileceği sigorta poliçelerinden menfaat elde edemez ve bu sigortalar sıfatıyla herankirala.com ve/veya sigorta şirketlerinden talepte bulunamaz.

İlan Sahibi ve Kullanan’ın, Ürün ile ilgili olarak Kullandırma İşlemi kapsamında herankirala.com ve birbirlerinin bilgisine sunduğu bilgiler işbu Sözleşme amaçları ve Kullandırma İşlemi dışında başka bir sebeple kullanılamaz.

İşbu hükümlere aykırı davranıldığının herankirala.com tarafından tespiti halinde, herankirala.com kendi ihtiyarında olmak üzere Üye’nin üyeliğini askıya alabilir veya iptal edebilir ve duruma göre Sözleşme’yi feshedebilir. herankirala.com’ın aykırılık sebebiyle mevzuattan kaynaklanan tazminat dahil diğer tüm hakları saklıdır. Üyeliğin askıya alınması veya iptali halinde herankirala.com, uygulanıp uygulanmayacağı kendi ihtiyarında olmak üzere aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

(i) Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilebilir ve alınan bedeller iade edilir;

(ii) Askıya alma ve iptal Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi müteakiben gerçekleştirilebilir;

(iii) herankirala.com Hizmetleri’ni vermeyi durdurabilir;

(iv) Bu Sözleşme’den kaynaklanan diğer haklarını kullanabilir.

Üyeliğin askıya alınması veya üyelikten çıkarmanın, önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ne ve çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme sona erse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) bir etkisi olmaz.

Döviz cinsinden verilen ilanlarda döviz kuru TCMB’nin ilan tarihinde geçerli döviz satış kuru cinsinden TL’ye çevirilir ve Üyeler tüm ödemeleri herankirala.com’a ilan tarihindeki döviz karşılığı TL cinsinden yaparlar. herankirala.com’ın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde Rezervasyon tarihinde alınan ödemenin TL karşılığı esas alınır. herankirala.com döviz kurlarındaki değişikliklerden meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

Madde 7

Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

  1. a) Tüketiciler; Hizmet Sağlayıcılar’ın işbu Sözleşme ile hüküm ve şartları belirlenen hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
  2. b) Tüketicilerin cayma hakkı (i) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
  3. c) Tüketicilerin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Madde 7

Sözleşme’nin Feshi

İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve herankirala.com işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu fesih feshi iradesinin diğer tarafa herankirala.com aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme’nin feshi herankirala.com üzerinden gerçekleştirilir ve Mesajlarım sayfasından görüntülenebilir.

Üye’nin fesih işlemi yine herankirala.com üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ne ve fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi, Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir aksi halde söz konusu fesih işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder.

Madde 8

Son Hükümler

(a) Uygulanacak Hukuk:Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

(b) Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

(c) Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

(d) Sözleşmenin Dili: İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Sözleşme’nin İngilizcesi sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup herhangi bir ihtilaf halinde Türkçesi geçerli olacaktır.

(e) Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

(f) herankirala.com İletişim Bilgileri:

www.herankirala.com

Telefon: 0212 246 06 86

Faks: 0212 326 41 49

E-posta: [email protected]

(g) Tüketici İlişkileri: Üye ile herankirala.com arasında çıkabilecek sıkıntıları herankirala.com, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir. Fakat şikayet ve itirazlar için herankirala.com Hizmetleri’nin alındığı yer olan İstanbul’da veya Üye’nin ikametgahındaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca -cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle- işbu Sözleşme kapsamında Üye’nin cayma hakkı bulunmaz.

(h) herankirala.com Üzerinden Yapılan İşlemler: herankirala.com üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 6098 sayılı Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

EK-1

REZERVASYON İPTAL ŞARTLARI

İptal Şartlarını İlan Veren Belirler. İlan Sahipleri 3 (üç) Kullanan’ın iptal seçeneğinden birini seçmesine olanak tanır (Esnek, Orta, Katı İptal Politikaları). Bu iptal seçenekleri hem Kullananı hem İlan Sahibi’ni korumayı amaçlamaktadır. Sitede yayınlanan her ilanda, İlan Sahibi tarafından bu iptal seçeneklerinden biri belirlenir.

İptal Şartları

(a) Esnek: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin tamamı Kullanan’a iade edilir. Kullanan Esnek iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 1 gün önce bunu bildirmelidir;

Konaklama gününün sabahı yerel saat 12:00’den 24 saat önce yapılmalıdır. Örneğin konaklama Cuma günü olacaksa, en geç bir önceki Çarşamba geceyarısı iptal işlemi yapılmalıdır.

Eğer Kullanan konaklama yerine geldikten sonra erken çıkmak isterse iptalden 24 saat sonraki kalınmayan günlerin Net Kullanma Ücreti kendisine iade edilir.

Eğer Kullanan konaklama gününe 24 saatten az süre kala iptal ederse, kalınacak ilk günün Net Kullanma Ücreti iade edilmez.

Eğer Kullanan konaklama gününden sonra iptal ederse, sadece iptal anından 24 saat sonraki günlerin Net Kullanma Ücreti Kullanan’a iade edilir.

Temizlik Ücreti varsa İlan Sahibi ve Kullanan arasında anlaşılan, bu ücret Kullanan konaklama yerine girmediyse Kullanan’a iade edilir.

herankirala.com’ın hakettiği Hizmet Bedeli Kullanan’a iade edilmez.

Rezervasyon, Kullanan’ın herankirala.com’tan onay emaili alana kadar iptal olmuş sayılmaz. Eğer Kullanan onay emailini almamışsa herankirala.com’la iletişim kurmalıdır.

(b) Orta: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin tamamı Kullanan’a iade edilir. Kullanan Orta iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 5 gün önce bunu bildirmelidir;

Konaklama gününün sabahı yerel saat 12:00’den 5 gün önce yapılmalıdır. Örneğin konaklama Cuma günü olacaksa, en geç bir önceki hafta cumartesi geceyarısı iptal işlemi yapılmalıdır.

Eğer Kullanan konaklama yerine geldikten sonra erken çıkmak isterse, iptalden 24 saat sonraki kalınmayan günlerin Net Kullanma Ücreti’nin 50%’si iade edilir.

Eğer Kullanan konaklama gününe 5 günden az süre kala iptal ederse, kalınacak ilk günün Net Kullanma Ücreti iade edilmez. Ama geriye kalan günlerin Net Kullanma Ücreti’nin 50%’si Kullanan’a iade edilir.

Temizlik Ücreti varsa İlan Sahibi ve Kullanan arasında anlaşılan, bu ücret Kullanan konaklama yerine girmediyse Kullanan’a iade edilir.

herankirala.com’ın Hizmet Bedeli Kullanan’a iade edilmez.

Rezervasyon, Kullanan’ın herankirala.com’tan onay emaili alana kadar iptal olmuş sayılmaz. Eğer Kullanan onay emailini almamışsa herankirala.com’la iletişim kurmalıdır.

(c) Katı: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin 50% Kullanan’a iade edilir. Kullanan Katı iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 7 gün önce bunu bildirmelidir;

Konaklama gününün sabahı yerel saat 12:00’den 7 gün önce yapılmalıdır. Örneğin konaklama Cuma günü olacaksa, en geç bir önceki hafta Perşembe geceyarısı iptal işlemi yapılmalıdır.

Eğer Kullanan konaklama yerine geldikten sonra erken çıkmak isterse, kalınmayan günlerin Net Kullanma Ücreti iade edilmez.

Kullanan ve İlan Sahibi arasında belirlenen ve anlaşılan bir Temizlik Ücreti varsa, bu Net Kullanma Ücreti Kullanan konaklama yerine girmediyse Kullanan’a iade edilir.

herankirala.com’ın Hizmet Bedeli Kullanan’a iade edilmez.

Rezervasyon, Kullanan’ın herankirala.com’tan onay emaili alana kadar iptal olmuş sayılmaz. Eğer Kullanan onay emailini almamışsa herankirala.com’la iletişim kurmalıdır.

(d) Süper Katı: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin 50% Kullanan’a iade edilir. Kullanan Süper Katı iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 30 gün önce bunu bildirmelidir;

Konaklama gününün sabahı yerel saat 12:00’den 30 gün önce yapılmalıdır. Örneğin konaklama Cuma günü olacaksa, en geç bir önceki ay perşembe gece yarısı iptal işlemi yapılmalıdır.

Eğer Kullanan konaklama yerine geldikten sonra erken çıkmak isterse, kalınmayan günlerin ücreti geri iade edilmez.

Kullanan ve İlan Sahibi arasında belirlenen ve anlaşılan bir Temizlik Ücreti varsa, bu ücret Kullanan konaklama yerine girmediyse Kullanan’a iade edilir.

herankirala.com’ın Hizmet Bedeli Kullanan’a iade edilmez.

Rezervasyon, Kullanan’ın herankirala.com’tan onay emaili alana kadar iptal olmuş sayılmaz. Eğer Kullanan onay emailini almamışsa herankirala.com’la iletişim kurmalıdır.

EK-2

REZERVASYON SIRASINDA ÖDENECEK KİRA ÜCRETİ ve HİZMET BEDELİ

herankirala.com, Kullanan’a Net Kullanma Ücreti üzerinden %15 oranında Hizmet Bedeli uygular. herankirala.com Kullanan Rezervasyon esnasında ödemiş olduğu Toplam Kullanma Ücreti’nden Net Kullanma Ücreti kısmını İlan Sahibi’ne öder ve Hizmet Bedeli’ni kendisi alır.

herankirala.com değişik Üye ve gruplara, değişik ürünlere ve/veya değişik ürün kategorilerine değişik oranlarda Hizmet Bedeli uygulayabilir. Promosyonlar ve kampanyalar yapabilir.

herankirala.com, Üye’nin istemi halinde turbo ilan verilmesi (ana sayfada veya popüler ilanlar arasında gözükmesi ) gibi ilanların öne çıkarılmasını sağlayan reklam ve tanıtım bezeri faaliyetler için ek ücret talep edebilir. Bu ek servisler ve ücretleri herankirala.com’da açıklanır.

EK-3

ÜRÜN LİSTELEME KURALLARI

Üyeler herankirala.com’da ilan verdikleri Ürün’lerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, mevzuatlarına ve yönetmeliklerine uygun olduğunu, genel ahlak kurallarını çiğnemediğini ve başkalarının haklarını çiğnemediğini kontrol etmekle sorumludurlar. İlan verilmesi yasaklı olan Ürünler aşağıdakilerler sınırlı olmayıp aşağıda örneklenmiştir. Üyeler Ürün Listeleme Kuralları’nı takip etmek ve bu kurallara uymakla sorumludurlar. Uygunsuz ilanlar yüzünden herankirala.com’ın sorumlu tutulduğu tüm ceza, zarar ve masrafları ilan sahibi tarafından karşılanır. (Örneğin pornografik bir ilan yüzünden sitenin yeniden açılması için gereken tüm çabalar ve masrafları ilan sahibine aittir).

Aşağıdaki ürünlerin ilan olarak verilmesi veya kullanıma sunulması yasaktır:

Taklit tasarım Ürünleri, sahte veya replika Ürünler ve Ürün kopyaları veya imitasyonları,

Kültür ve tabiat varlıkları,

Kopya ve korsan Ürünler, telif hakları kapsamında bandrolsüz her türlü ses, görüntü taşıyıcıları,

Korsan kitap ve benzeri bandrol taşımayan Ürünler,

Lisanssız yazılımlar,

Sahte belgeler, kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları,

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve yasadışı siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yasaklı Ürünler,

Yasal olmayan maddeler ve uyuşturucu maddeler,

Kaçak ve ithalatı yasak olan Ürünler,

Çalıntı mallar ve seri numarası çıkartılmış Ürünler,

TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler,

Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve Ürünler,

E-posta adres listeleri,

Reçeteyle satılan ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri,

Pornografik içerikli Ürünler,

Trafik radar dedektörleri, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve benzeri Ürünler,

Askeri teçhizat, ateşli silahlar, tabanca, bıçak, her türlü askeri mühimmat, biber gazı ve benzeri ürünler ve bunların yapımı ile ilgili her türlü Ürün, tarif veya açıklama

Yanıcı ve patlayıcı maddeler,

Hisse senedi, tahvil, bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evrak,

İnsan organları,

Kişilik haklarını ihlal eden her türlü bilgi, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler,

Tütün ve tütün mamülleri, sigara, elektronik sigara ve benzeri Ürünler,

Alkollü içecekler,

Yasaklı hayvan türleri,

Telsiz ve komünikasyon cihazları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu mevzuatına ve “Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği”ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizler,

Alım, satım ve ticareti devlet iznine tabi olan Ürünler,

Dinleme cihazları,

Maymuncuk ve kilit açıcılar,

Resmi kıyafetler ve üniformalar,

Şans oyunu biletleri,

İlaç testlerini veya idrar testlerini geçmeye yönelik Ürünler,

Üyelerin suç işlemesi için kullanacağını bilerek listelenen Ürünler

EK-4

GİZLİLİK POLİTİKASI

herankirala.com, Üyelerin www.herankirala.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, üyeleri ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Kişisel bilgiler; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, banka hesap numarası ve kredi kartı hesap bilgileri gibi Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak tanımlanmıştır.

herankirala.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri değerlendirmesi ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilir.

herankirala.com, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır.

herankirala.com, Gizli Bilgileri özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilgilerinin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

GÜVENLİK POLİTİKASI

Sistemimiz 128 Bit SSL Sertifikası ile şifrelenmiştir.